×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

مسافران

عشق بورزید تا به شما عشق بورزند

× . خَنــده امـ میگیـرد وقتـی پَـس از مُـدت هــا بـی خبــری بـی آنکــه سُــراغـی از ایـن دل ِ آواره بِگیــری مـی گــویـی : دِلــَمـ بـَرایـتـ تَنــگ اَســت یــا مـَـرا بــِه بــازیــ گـِــرفتــه ای . . . یـــا مَعنــی واژه هــایـتــ را خــوبــ نِـمی دانـی . . . 109.jpg
×

آدرس وبلاگ من

mosaferan.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/behrouz.javid

لیست دوستان

خواندنی

خواندنی

به شیطان گفتم: لعنت بر شیطان! لبخند زد. پرسیدم: چرا می خندی؟ پاسخ داد:از حماقت تو خنده ام می گیرد پرسیدم: مگر چه كرده ام؟ گفت: مرا لعنت می كنی در حالی كه هیچ بدی در حق تو نكرده ام با تعجب پرسیدم: پس چرا زمین می خورم؟! جواب داد: نفس تو مانند اسبی است كه آن را رام نكرده ای. نفس تو هنوز وحشی است؛ تو را زمین می زند. پرسیدم: پس تو چه كاره ای؟ پاسخ داد: هر وقت سواری آموختی، برای رم دادن اسب تو خواهم آمد؛ فعلاً برو سواری بیاموز

یکشنبه 26 فروردین 1391 - 6:26:50 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://jesi.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 28 فروردین 1391   11:41:39 PM

 حاج بهروز خیلی مخلصیم

صفای وجودت حاج بهروز

سالاری بامرام

Copyright ©2003-2023 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by Gohardasht.com | MainSystem