×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

مسافران

عشق بورزید تا به شما عشق بورزند

× . خَنــده امـ میگیـرد وقتـی پَـس از مُـدت هــا بـی خبــری بـی آنکــه سُــراغـی از ایـن دل ِ آواره بِگیــری مـی گــویـی : دِلــَمـ بـَرایـتـ تَنــگ اَســت یــا مـَـرا بــِه بــازیــ گـِــرفتــه ای . . . یـــا مَعنــی واژه هــایـتــ را خــوبــ نِـمی دانـی . . . 109.jpg
×

آدرس وبلاگ من

mosaferan.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/behrouz.javid

لیست دوستان

نسخه ای برای بهتر زیستن

نسخه ای برای بهتر زیستن

دیگران را آزاد بگذار.!

بگذار دیگران آزاد باشند.آزاد برای پذیرفتن تو.آزاد برای روی گرداندن از تو.

بگذار دیگران آزاد باشند؛برای عشق ورزیدن به تو و برای نخواستن تو.

به یاد داشته باش تنها آنکه آزاد است،تورا دوست نداشته باشد، می تواند به راستی و به تمامی دوستت بدارد.

آنکه با اجبار و اکراه در کنار توست،دشمنی است در حال نیرو اندوختن برای رویارویی.انسان های وفا دار کسانی هستند که امکان یافته اند آزاد باشند،

هر تلاشی برای سلطه جویی بر دیگران،تنها مقاومت آنها را برمی انگیزد و بس.

وقتی می کوشی دیگران را به زندان خود در آوری،تنها وقتت را تلف کرده­ای­.

درست مثل این است که بخواهی اراده ی خود را بر وزش باد تحمیل کنی.

به خود فرصتی برای فراغت بده

فرصتی برای نظم دادن به اندیشه هایت.فرصتی برای حس کردن آفتاب.

فرصتی برای گوش سپردن به نجوای طبیعت.

مشغله های فراوان روز تورا پر میکنند،از واقعیت زندگی دورت میکنند

و بی آنکه بدانی امروز را چگونه گذرانده ای،خسته و کوفته رهایت میکنند.

اگر در میانه ی روز به خود فرصتی بدهی،مشغله ها و روزمرگی را کنار بگذاری وبه جای ناهار،ساعتی پیاده روی کنی،درآینده  آنچه از این روز پر مشغله در ذهن تو باقی خواهد ماند همان دقایقی است که بی قصد و برنامه ای از پیش،به خود اختصاص داده ای.زندگی در این فواصل خالی اتفاق می افتد،در فراغت و سکون و آرامش.

تو باید بتوانی حجم هر چیز را حس کنی،گستردگی آسمان و زیبایی حق را ببینی.

گرفتار روز مرگی مباش،گاه به خود مجالی بده برای نشستن،نگریستن و هیچ کاری نکردن

بگو نه

اگر مایل نیستی کاری انجام دهی ساده بگو( نه !) برایت دشوار است؟

آیا هیچ وقت فکر کرده ای که چرا باید به دلیل انجام کاری که به انجامش تمایلی نداشته ای به زحمت بیفتی و خود را سر زنش کنی؟میترسی که دیگران از تو برنجند؟بگذار برنجند!

وقتی به جای نه.( آری )میگویی،این توقع را در دیگران ایجاد میکنی که باید همیشه از تو پاسخ مثبت بشنوند.( نه )گفتن را تمرین کن.تو برای انجام کاری که به انجام آن تمایلی نداری به هیچکس بدهکار نیستی.

دوشنبه 1 اسفند 1390 - 5:45:36 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

ava

avanikooseresht

http://pastooyedeleman.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 4 اسفند 1390   9:49:12 PM

http://sourena.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 2 اسفند 1390   1:45:58 PM

بازم مثل همیشه عالی!!!!!!!!!!! 

Copyright ©2003-2023 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by Gohardasht.com | MainSystem